Web Signal Scan Program

Database searched: PLACE
This is the sequence you submitted 
>RAFL09-13-A04, 1000 bases, 203953B0 checksum.
TTAAAACCAAAATAGTACGTATACGCTCTAGACGATTCTAAATAGATGAT
TAATTTGGCTCGATTCATTAATTCAAAAAATAATAATATTTAGTGTTTTA
AATTAGAATTAAAATATTAAATAATTATCGGATATTTCAGTGTTTTAAAT
TATTGAGGATGATTTTTGTTTAGTAATGACGTCAGATTGTCTAAGGAATA
GTTTGGGAAAAAAATCTGAATCAAATATGACTAACAAATGGTTATTGGTT
ATTGAACTGGACCATAACAAAAAGACACACACACAAAAAAAAAAACTTTT
TTTATCTGGTTTGCTCCATGGATAAGAATATAGTAGCTAGGATATCCTGA
TCTTTAGATAACGGTAGAACATGTGGCATGTGTTTATTGTTTATTTTTAT
TTTATTTTGAGAACAAAATAGTTACATTGTTTGGTTATATATAAAAAAAA
AACAGACCAAAAAGACAAAACCAAAGCTTAAACAAAAAAAGAAAAGAAAA
ACTTAATTAGACCGGTTAACACTAAACTGGTTTATGTAAAACGGATTCAT
AAATGTATCTAGACATTCACTTACATAAAATTCATCACAAAATTTCACCC
AATTACGGTTTTGATTCGGTATAGGGACCACCTTCAAAATTACCCAATAA
ATAAAGAGTGGATAACAACTAGCATAAAATAATCAAAGCATCCACTAAGA
CACAAAACACAATTTCATAAAGATGATGATGAATCACATAACTTTAAATA
AATATTCTTTCAAAAAGGCAAAACTTTTAAATAAATATCATTCGCCTGTC
GGCCAAGAAAAAAAAAAAGTAAACAAAAATAAATATCATACGTATTGACA
ACAAAAAATTCATACGCCAGTCCAATTACAAATTACACAATATTTAAAAA
TTTAAATAAGGAAAACAGAAGAAGATACAATTTCAAATTAAAAAACAAAA
TACGTGTATATAAAATTGAATAAAACCCCAACAGAAACGTGACACAAAAG


RESULTS OF YOUR SIGNAL SCAN SEARCH REQUEST
 
/tmp/signalseqdone.109: 1000 base pairs
Signal Database File: user.dat

   Factor or Site Name     Loc.(Str.)    Signal Sequence       SITE #
_____________________________________________________________________________________
-10PEHVPSBD        site  753 (+) TATTCT                S000392
-10PEHVPSBD        site  325 (-) TATTCT                S000392
ABRELATERD1        site  952 (+) ACGTG                S000414
ABRELATERD1        site  987 (+) ACGTG                S000414
ACGTABOX         site   16 (+) TACGTA                S000130
ACGTABOX         site  839 (+) TACGTA                S000130
ACGTABOX         site   16 (-) TACGTA                S000130
ACGTABOX         site  839 (-) TACGTA                S000130
ACGTATERD1        site   17 (+) ACGT                 S000415
ACGTATERD1        site  179 (+) ACGT                 S000415
ACGTATERD1        site  840 (+) ACGT                 S000415
ACGTATERD1        site  952 (+) ACGT                 S000415
ACGTATERD1        site  987 (+) ACGT                 S000415
ACGTATERD1        site   17 (-) ACGT                 S000415
ACGTATERD1        site  179 (-) ACGT                 S000415
ACGTATERD1        site  840 (-) ACGT                 S000415
ACGTATERD1        site  952 (-) ACGT                 S000415
ACGTATERD1        site  987 (-) ACGT                 S000415
ACGTCBOX         site  178 (+) GACGTC                S000131
ACGTCBOX         site  178 (-) GACGTC                S000131
AMYBOX1          site  232 (+) TAACARA               S000020
AMYBOX1          site  265 (+) TAACARA               S000020
AMYBOX2          site  318 (-) TATCCAT               S000021
ASF1MOTIFCAMV       site  177 (+) TGACG                S000024
ASF1MOTIFCAMV       site  180 (-) TGACG                S000024
CAATBOX1         site  600 (+) CAAT                 S000028
CAATBOX1         site  645 (+) CAAT                 S000028
CAATBOX1         site  710 (+) CAAT                 S000028
CAATBOX1         site  873 (+) CAAT                 S000028
CAATBOX1         site  888 (+) CAAT                 S000028
CAATBOX1         site  928 (+) CAAT                 S000028
CAATBOX1         site  152 (-) CAAT                 S000028
CAATBOX1         site  186 (-) CAAT                 S000028
CAATBOX1         site  244 (-) CAAT                 S000028
CAATBOX1         site  251 (-) CAAT                 S000028
CAATBOX1         site  386 (-) CAAT                 S000028
CAATBOX1         site  426 (-) CAAT                 S000028
CAATBOX1         site  844 (-) CAAT                 S000028
CAATBOX1         site  965 (-) CAAT                 S000028
CCA1ATLHCB1        site  210 (+) AAMAATCT               S000149
CCAATBOX1         site  599 (+) CCAAT                S000030
CCAATBOX1         site  644 (+) CCAAT                S000030
CCAATBOX1         site  872 (+) CCAAT                S000030
CCAATBOX1         site  244 (-) CCAAT                S000030
CIACADIANLELHC      site   48 (-) CAANNNNATC              S000252
DOFCOREZM         site  271 (+) AAAG                 S000265
DOFCOREZM         site  461 (+) AAAG                 S000265
DOFCOREZM         site  473 (+) AAAG                 S000265
DOFCOREZM         site  488 (+) AAAG                 S000265
DOFCOREZM         site  493 (+) AAAG                 S000265
DOFCOREZM         site  653 (+) AAAG                 S000265
DOFCOREZM         site  685 (+) AAAG                 S000265
DOFCOREZM         site  719 (+) AAAG                 S000265
DOFCOREZM         site  764 (+) AAAG                 S000265
DOFCOREZM         site  816 (+) AAAG                 S000265
DOFCOREZM         site  997 (+) AAAG                 S000265
DOFCOREZM         site  296 (-) AAAG                 S000265
DOFCOREZM         site  352 (-) AAAG                 S000265
DOFCOREZM         site  742 (-) AAAG                 S000265
DOFCOREZM         site  757 (-) AAAG                 S000265
DOFCOREZM         site  774 (-) AAAG                 S000265
DPBFCOREDCDC3       site  377 (-) ACACNNG               S000292
DRECRTCOREAT       site  798 (-) RCCGAC                S000418
EBOXBNNAPA        site  235 (+) CANNTG                S000144
EBOXBNNAPA        site  370 (+) CANNTG                S000144
EBOXBNNAPA        site  377 (+) CANNTG                S000144
EBOXBNNAPA        site  235 (-) CANNTG                S000144
EBOXBNNAPA        site  370 (-) CANNTG                S000144
EBOXBNNAPA        site  377 (-) CANNTG                S000144
ERELEE4          site   70 (+) AWTTCAAA               S000037
ERELEE4          site  930 (+) AWTTCAAA               S000037
GATABOX          site  131 (+) GATA                 S000039
GATABOX          site  321 (+) GATA                 S000039
GATABOX          site  341 (+) GATA                 S000039
GATABOX          site  357 (+) GATA                 S000039
GATABOX          site  661 (+) GATA                 S000039
GATABOX          site  924 (+) GATA                 S000039
GATABOX          site  126 (-) GATA                 S000039
GATABOX          site  303 (-) GATA                 S000039
GATABOX          site  343 (-) GATA                 S000039
GATABOX          site  556 (-) GATA                 S000039
GATABOX          site  786 (-) GATA                 S000039
GATABOX          site  834 (-) GATA                 S000039
GT1CONSENSUS       site  206 (+) GRWAAW                S000198
GT1CONSENSUS       site  207 (+) GRWAAW                S000198
GT1CONSENSUS       site  496 (+) GRWAAW                S000198
GT1CONSENSUS       site  807 (+) GRWAAW                S000198
GT1CONSENSUS       site  910 (+) GRWAAW                S000198
GT1CONSENSUS       site  124 (-) GRWAAW                S000198
GT1CONSENSUS       site  639 (-) GRWAAW                S000198
GT1CONSENSUS       site  301 (-) GRWAAW                S000198
GT1CORE          site  514 (+) GGTTAA                S000125
GTGANTG10         site  989 (+) GTGA                 S000378
GTGANTG10         site  567 (-) GTGA                 S000378
GTGANTG10         site  585 (-) GTGA                 S000378
GTGANTG10         site  595 (-) GTGA                 S000378
GTGANTG10         site  734 (-) GTGA                 S000378
HEXMOTIFTAH3H4      site  179 (+) ACGTCA                S000053
HEXMOTIFTAH3H4      site  177 (-) ACGTCA                S000053
IBOX           site  321 (+) GATAAG                S000124
IBOXCORE         site  321 (+) GATAA                S000199
IBOXCORE         site  357 (+) GATAA                S000199
IBOXCORE         site  661 (+) GATAA                S000199
IBOXCORE         site  125 (-) GATAA                S000199
IBOXCORE         site  302 (-) GATAA                S000199
INRNTPSADB        site  963 (-) YTCANTYY               S000395
L1BOXATPDF1        site  550 (+) TAAATGYA               S000386
LTRECOREATCOR15      site  798 (-) CCGAC                S000153
MARABOX1         site  646 (+) AATAAAYAAA              S000063
MARTBOX          site  397 (+) TTWTWTTWTT              S000067
MARTBOX          site  285 (-) TTWTWTTWTT              S000067
MARTBOX          site  286 (-) TTWTWTTWTT              S000067
MARTBOX          site  443 (-) TTWTWTTWTT              S000067
MARTBOX          site  808 (-) TTWTWTTWTT              S000067
MARTBOX          site  809 (-) TTWTWTTWTT              S000067
MYB1AT          site   4 (+) WAACCA                S000408
MYB1AT          site  468 (+) WAACCA                S000408
MYB1AT          site  239 (-) WAACCA                S000408
MYB1AT          site  246 (-) WAACCA                S000408
MYB1AT          site  307 (-) WAACCA                S000408
MYB1AT          site  432 (-) WAACCA                S000408
MYB1AT          site  528 (-) WAACCA                S000408
MYB2CONSENSUSAT      site  359 (+) YAACKG                S000409
MYBCORE          site  513 (+) CNGTTR                S000176
MYBCORE          site  979 (-) CNGTTR                S000176
MYBCORE          site  359 (-) CNGTTR                S000176
MYBGAHV          site  232 (+) TAACAAA               S000181
MYBGAHV          site  265 (+) TAACAAA               S000181
MYBPLANT         site  429 (-) MACCWAMC               S000167
MYBST1          site  130 (+) GGATA                S000180
MYBST1          site  320 (+) GGATA                S000180
MYBST1          site  340 (+) GGATA                S000180
MYBST1          site  660 (+) GGATA                S000180
MYBST1          site  343 (-) GGATA                S000180
MYCATERD1         site  370 (+) CATGTG                S000413
MYCATERD1         site  377 (+) CATGTG                S000413
MYCATRD22         site  370 (-) CACATG                S000174
MYCATRD22         site  377 (-) CACATG                S000174
MYCCONSENSUSAT      site  235 (+) CANNTG                S000407
MYCCONSENSUSAT      site  370 (+) CANNTG                S000407
MYCCONSENSUSAT      site  377 (+) CANNTG                S000407
MYCCONSENSUSAT      site  235 (-) CANNTG                S000407
MYCCONSENSUSAT      site  370 (-) CANNTG                S000407
MYCCONSENSUSAT      site  377 (-) CANNTG                S000407
NRRBNEXTA         site  690 (-) TAGTGGAT               S000242
NTBBF1ARROLB       site  741 (+) ACTTTA                S000273
PALINDROMICCBOXGM     site  177 (+) TGACGTCA               S000255
PALINDROMICCBOXGM     site  177 (-) TGACGTCA               S000255
POLASIG1         site  646 (+) AATAAA                S000080
POLASIG1         site  650 (+) AATAAA                S000080
POLASIG1         site  747 (+) AATAAA                S000080
POLASIG1         site  780 (+) AATAAA                S000080
POLASIG1         site  828 (+) AATAAA                S000080
POLASIG1         site  969 (+) AATAAA                S000080
POLASIG1         site  383 (-) AATAAA                S000080
POLASIG1         site  390 (-) AATAAA                S000080
POLASIG1         site  396 (-) AATAAA                S000080
POLASIG1         site  401 (-) AATAAA                S000080
POLASIG2         site  107 (+) AATTAAA               S000081
POLASIG2         site  936 (+) AATTAAA               S000081
POLASIG3         site   79 (+) AATAAT                S000088
POLASIG3         site   82 (+) AATAAT                S000088
POLASIG3         site  120 (+) AATAAT                S000088
POLASIG3         site  678 (+) AATAAT                S000088
POLASIG3         site  149 (-) AATAAT                S000088
POLLEN1LELAT52      site  490 (+) AGAAA                S000245
POLLEN1LELAT52      site  495 (+) AGAAA                S000245
POLLEN1LELAT52      site  806 (+) AGAAA                S000245
POLLEN1LELAT52      site  983 (+) AGAAA                S000245
PYRIMIDINEBOXHVEPB1    site  206 (-) TTTTTTCC               S000298
PYRIMIDINEBOXOSRAMY1A   site  763 (-) CCTTTT                S000259
RAV1AAT          site  849 (+) CAACA                S000314
RAV1AAT          site  979 (+) CAACA                S000314
REALPHALGLHCB21      site   5 (+) AACCAA                S000362
REALPHALGLHCB21      site  469 (+) AACCAA                S000362
REALPHALGLHCB21      site  245 (-) AACCAA                S000362
REALPHALGLHCB21      site  431 (-) AACCAA                S000362
REBETALGLHCB21      site  129 (+) CGGATA                S000363
ROOTMOTIFTAPOX1      site   86 (+) ATATT                S000098
ROOTMOTIFTAPOX1      site  114 (+) ATATT                S000098
ROOTMOTIFTAPOX1      site  132 (+) ATATT                S000098
ROOTMOTIFTAPOX1      site  752 (+) ATATT                S000098
ROOTMOTIFTAPOX1      site  890 (+) ATATT                S000098
ROOTMOTIFTAPOX1      site   85 (-) ATATT                S000098
ROOTMOTIFTAPOX1      site  113 (-) ATATT                S000098
ROOTMOTIFTAPOX1      site  224 (-) ATATT                S000098
ROOTMOTIFTAPOX1      site  327 (-) ATATT                S000098
ROOTMOTIFTAPOX1      site  751 (-) ATATT                S000098
ROOTMOTIFTAPOX1      site  784 (-) ATATT                S000098
ROOTMOTIFTAPOX1      site  832 (-) ATATT                S000098
ROOTMOTIFTAPOX1      site  889 (-) ATATT                S000098
SEF1MOTIF         site  890 (+) ATATTTAWW              S000006
SEF1MOTIF         site  747 (-) ATATTTAWW              S000006
SEF1MOTIF         site  780 (-) ATATTTAWW              S000006
SEF1MOTIF         site  828 (-) ATATTTAWW              S000006
SEF4MOTIFGM7S       site  162 (+) RTTTTTR               S000103
SEF4MOTIFGM7S       site  393 (+) RTTTTTR               S000103
SEF4MOTIFGM7S       site  824 (-) RTTTTTR               S000103
SEF4MOTIFGM7S       site  895 (-) RTTTTTR               S000103
SP8BFIBSP8BIB       site   11 (-) TACTATT               S000184
TAAAGSTKST1        site  652 (+) TAAAG                S000387
TAAAGSTKST1        site  718 (+) TAAAG                S000387
TAAAGSTKST1        site  352 (-) TAAAG                S000387
TAAAGSTKST1        site  742 (-) TAAAG                S000387
TATABOX4         site  438 (+) TATATAA               S000111
TATABOX4         site  957 (+) TATATAA               S000111
TATABOX4         site  435 (-) TATATAA               S000111
TATABOX5         site  391 (+) TTATTT                S000203
TATABOX5         site  397 (+) TTATTT                S000203
TATABOX5         site  402 (+) TTATTT                S000203
TATABOX5         site   78 (-) TTATTT                S000203
TATABOX5         site  119 (-) TTATTT                S000203
TATABOX5         site  649 (-) TTATTT                S000203
TATABOX5         site  677 (-) TTATTT                S000203
TATABOX5         site  746 (-) TTATTT                S000203
TATABOX5         site  779 (-) TTATTT                S000203
TATABOX5         site  827 (-) TTATTT                S000203
TATABOX5         site  904 (-) TTATTT                S000203
TATABOXOSPAL       site  891 (+) TATTTAA               S000400
TATABOXOSPAL       site  117 (-) TATTTAA               S000400
TATABOXOSPAL       site  744 (-) TATTTAA               S000400
TATABOXOSPAL       site  777 (-) TATTTAA               S000400
TATABOXOSPAL       site  902 (-) TATTTAA               S000400
TATAPVTRNALEU       site  438 (-) TTTATATA               S000340
TATAPVTRNALEU       site  957 (-) TTTATATA               S000340
TATCCACHVAL21       site  658 (-) TATCCAC               S000416
TATCCAOSAMY        site  319 (-) TATCCA                S000403
TATCCAOSAMY        site  659 (-) TATCCA                S000403
TATCCAYMOTIFOSRAMY3D   site  318 (-) TATCCAY               S000256
TATCCAYMOTIFOSRAMY3D   site  658 (-) TATCCAY               S000256
TGACGTVMAMY        site  177 (+) TGACGT                S000377
TGACGTVMAMY        site  179 (-) TGACGT                S000377
WBOXATNPR1        site  845 (+) TTGAC                S000390
ZDNAFORMINGATCAB1     site  950 (+) ATACGTGT               S000321-------------------------------------------
 
 


If you use this program in published research, please cite: Higo, K., Y. Ugawa, M. Iwamoto and T. Korenaga (1999) Plant cis-acting regulatory DNA elements (PLACE) database:1999. Nucleic Acids Research Vol.27 No.1 pp. 297-300.

For more information about the SignalScan Program, please contact Dr Dan S. Prestridge Tele:(612) 625-3744 Advanced Biosciences Computing Center, E-mail:danp@biosci.umn.edu 1479 Gortner Ave. University of Minnesota St. Paul, MN 55108
The TFD data is at the gopher site, gopher://genome-gopher.stanford.edu.
For more information about the WebSignalScan service, please contact Meena Sakharkar, meena@biomed.nus.sg, BioInformatics centre, NUS .